DYRELIVET OMKRING OS
BILLEDER AF DE DYR SOM BESØGER VORES LANDSTED (MEST AF FUGLENE☺)
SAMT AF VORES FINE HØNS, SOM HVER ENESTE DAG HYGGER SIG UDE I HAVEN.

Vores landejendom og dyrene betyder alt for os og vi har brugt de sidste 25 år på at gøre ejendommens arealer til et dejligt sted at være for både os, vores dyr og ikke mindst de "vilde dyr". Året rundt opholder vi os udendørs mange timer hver dag og da jeg samtidig elsker at fotografere er det efterhånden blevet til en del billeder af både ejendommen (kan ses på menuen "Om Os"), vores heste, hunde, katte og høns osv (se på de andre sider) Men jeg fotografere også løbende fuglene omkring os, samt når når ræv, rådyr, harer osv. opholder sig på vores marker. Så her på "Dyreliv" vil nogle af billederne vil blive sat ind og der vil ligeledes blive tilføjet fotos af vores søde høns - godt nok ikke "vilde dyr" men de befinder sig i haven, og havde før deres helt egen side, som der desværre ikke var plads til længere i menuerne ☺ Ikke alle billeder er ikke så gode som jeg ville have ønsket (mit gamle kamera er ved at være nedslidt), men jeg håber de alligevel giver en god stemning, samt en fornemmelse af vores dejlige sted og alle de fine dyr omkring os.

Vi har bevaret de gamle træer og læhegn som var her i forvejen, samt selv plantet rigtig meget gennem årene (træer, buske, hæk og frugttræer). Så vores ejendom er efterhånden lidt af et paradis for bla. fugle. Træerne består både af løvtræer og nåletræer, der rigtig mange steder til både "skjul" og redebyggeri. Vi sørger for at der er vand tilrådighed mange forskellige steder og så bliver der fodret både med frø, nødder og fedtkugler. Af "faste" fugle har vi bla. blåmejse, musvit, spætmejse, sumpmejse, rødhals, grønirisk, gærdesmutte, bogfinker, gulspurv, ringduer og solsort - samt ikke mindst fasaner som også bliver fodret☺. Af fugle som besøger os på bestemte årstider har vi bla. kvækerfinke, stillits, hvid vipstjert, dompap, stær - og land-svalerne som kommer tilbage år efter år, for at få unger i hestestalden. Vi er desuden heldige at have en del Rovfugle, bla. musvåger, spurvehøg og rørhøg, samt "vores" tårnfalk som man næsten altid kan få øje på☺ - rovfugle er fantastiske, og vi bliver aldrig træt af at se dem svæve graciøst henover haven (indimellem ser vi tillige den mere sjældne røde glente). Vi er igang med at lave redekasser til bla. tårnfalke og ugler, samt opsætte ekstra høje pæle som "udsigts-poster" til både falkene og musvågerne. På vores marker har vi altid haft ræve, harer, pindsvin og rådyr - sidstenævnte desværre i stærk tilbagegang efter der blev indhegnet pga. motorvejen (1 km herfra) og man lige ved siden af os opførte solvarmeanlæg på deres gamle områder. Om sommeren har vi selvfølgelig også en masse frøer og tudser, samt haven er fuldt af flyvende sommerfugle, bier osv. Vores søde og smukke høns er lige pt. af racerne Sabelpoot (fodbefjerede dværghøns) som vi har i flere farver, og Silkehøns - en ret speciel race både pga. af den "blåviolette hudfarve og fjerene som næsten ligner pels. Tidligere har vi også haft Serama (verdens mindste hønserace), Araucana som lægger blå æg, Maran som lægger mørkebrune æg, samt en blandingsrace af de to som lagde flotte grønne æg ☺. Jeg har forsøgt at navngive de fleste billeder så de angiver hvilken hønseracer, fugle arter osv. der er tale om (højreklik på billedet og se på egenskaber).

 

 

 

Copyright: Fotos må ikke bruges uden tilladelse - Majbritt Ørnstedt Pedersen