NYHEDER

**2015**  **2014**  **2013**  **2012-2011**  **2010-2009**  **2008-2007**  **2006-2005**


2018

VORES DAGLIGDAG ØDELAGT AF SILKEBORG FORSYNING'S & ARCON SUNMARK'S OPFØRELSE AF
VERDENS STØRSTE SOLFANGERANLÆG - SOM NU "OMKRANSER" EN STOR DEL AF EJENDOMMEN.
ET FRYGTELIG FORLØB, OG DET ER EFTERFØLGENDE UTÅLELIGT AT VÆRE HER, UANSET OM MAN
ER UDENFOR ELLER INDENDØRS. KOMMUNEN HAR TILLIGE FOR 8 ÅR SIDEN "INDTEGNET" EN STOR
OMFARTSVEJ TVÆRS GENNEM VORES MATRIKEL - DER NU PGA. SOLVARMEANLÆGGET ER BLEVET
FASTLAGT HOS OS. LÆNGERE BERETNING, SOM JEG HAR FORSØGT AT FORKORTE BEDST MULIGT.


BILLEDER AF SOLPANELER, UDSIGT, REFLEKSIONER MM. KAN SES NEDENUNDER VORES HISTORIE
(på menuen "Om Os" kan man få et indtryk af vores dejlige ejendom, via fotos nederst på siden)

"BYGGERIET" VAR EN HÅRD PERIODE MED LARM, BRUDTE LØFTER, FLERE PANELER END FORVENTET,
SAMT ARCON-SUNMARK OVERHOLDT IKKE ARBEJDSTIDERNE, DE KØRTE ULOVLIGT PÅ VORES JORD ETC.
Jeg har ikke haft overskud til at opdatere/arbejde så meget på hjemmesiden i 2016 og 2017. Vi står midt i én af de sværeste perioder af vores liv, da dagligdagen på det dejlige landsted vi har ejet i over 25 år, nu er ødelagt af verdens største solvarmeanlæg. Det er blevet placeret helt op til skel og så det omkranser en stor del af ejendommen. Selve opførelsen af anlægget blev en frygtelig periode, hvor vi havde problemer med Silkeborg Forsyning og Arcon Sunmark. Deres ”arbejdstegning” indeholdt både fejl (en del af solanlægsområdet gik helt ud på vejen), og vi fik pludselig solpaneler meget længere oppe foran stuehuset end forventet, så vi nu har udsigt til dem fra stue, værelser og køkken. Et panelområde som ikke var med på vvm'ens visuelle fotos, det var sågar ikke inkluderet på den ”Info-Plakat” man havde ophængt foran ”byggepladsen". Allerede da de satte målestokke op, nævnte vi for Silkeborg Forsyning at vi var chokeret over den ændrede placering og det fremover ville blive frygteligt mht. udsigten fra vinduer etc, men intet skete - og vi er ubeskriveligt kede af, at Arcon Sunmark senere udtaler, at de panelrækker sagtens kunne have været tilføjet andre steder. Der var ulovlig kørsel tværs igennem vores marker utallige gange, advarsler om politianmeldelser og opsætning af hegnstråd  var nytteløse (så ligger man bare hegnet ned, eller kører henover fredet jord/stendige med tung gravemaskine etc.). Samt ét af forsøgene på at forhindre det, endte med at Lars blev omringet og truet af Arcon Sunmark's "spanske sjak" og forsyningen måtte i al hast køre hen til os. Vi har igen og igen oplevet brudte aftaler, samt levet i månedsvis i uro/larm - i lange perioder endda med arbejdstider som var i strid med vvm redegørelsen. Dvs. at Arcon og deres underleverandører overholdt ikke det tilladte tidsrum - men arbejdede tidligere morgen og senere aften (man er rimelig "tyndslidt" når man har hørt på køretøjer og høj larm fra rammemaskiner hele dagen, især i sommerperioden). Arcon havde ansøgt om dispensation, kommunen stillede krav om støjberegninger, det skulle i nabohøring mm - derefter gik Arcon ikke videre med ansøgningen og udvidede alligevel arbejdstiden. Der var mangelfuld beplantning omkring anlægget i forhold til lokalplanen (og pladsmangel i området foran stuehuset, trods vores advarsler allerede inden de satte første solpanel). Her i 2018 er Silkeborg Forsyning stadig ikke helt færdig med at plante - faktisk måtte etableringen af anlægget slet ikke påbegyndes inden der (af hensyn til naboer og trafikanter) var plantet "levende hegn", så det hurtigst muligt voksede sig tæt. Men man søgte den ene dispensation efter den anden, samt senere blev "vejret" brugt som undskyldning  - fakta er at man i hele området omkring os brugte "beplantningsarealerne" som køreveje. Vi har vores tvivl om, hvorvidt beplantningen nogensinde kommer til at overholde lokalplanen - men giver ikke op mht. det vigtigste punkt for naboer. Naturen herude har under og efter projektet, været efterladt med et svineri af affald (plast, metal, pallerammer, træstykker med søm, bøtter etc.), samt der var ikke opstillet toilet ude i arbejdsområdet, så vi havde afføring, papir og beskidte underbukser inde på vores side af skellet (hvor vi går ture med hundene). Vi er så chokeret over at man i forbindelse med et "grønt projekt" har så lidt respekt for naturen og dyrelivet. Den "lille skov" og gammelt læhegnsbeplantning er fjernet, man har drænet den lille mose væk etc.  Pvc-brønde er ikke er forsvarligt afdækket i forhold til områdets små og store dyr - man har blot lagt en løs flise ovenpå, som med lethed kan skubbes væk. Vi er bekymret for om dyr kommer til skade eller drukner, og ikke mindst er der planer om at der skal gå får i anlægsområdet. Jeg gik i hele virvaret fra morgen til aften, og var så stresset at det ikke kan beskrives - vi vidste aldrig hvornår de kørte ulovligt inde på vores arealer, eller om der pludselig var larm/uro i et område man ikke forventede pågældende dag (noget som jo også i høj grad påvirkede vores dyr). Jeg kan næsten ikke tælle det antal gange, at vi har været nødsaget til at kontakte Arcon Sunmark, Forsyningen eller Kommunen vedrørende problemer. Vi har sørget for at dokumentere en masse undervejs, både skriftligt og billeder - ligesom vi (via aktindsigt) har en stor del af Silkeborg Forsyningens og Arcon Sunmarks korrespondance med Silkeborg Kommune.

VORES DAGLIGDAG OG EJENDOM EFTER SOLVARMEANLÆGGET ER OPFØRT
Nu hvor anlægget er opført, står vi tilbage med en landejendom hvor det er utålelig at være - udsigten og refleksionerne er blevet langt værre end vi nogensinde havde forestillet os. Vores landsted betyder ubeskriveligt meget, så vi er fuldstændig slået ud og er kede af det fra vi vågner til vi går i seng (jeg græder stadig næsten hver eneste dag). Vi har brugt alle ferier og weekender de seneste 25 år på istandsættelse og vedligeholdelse af ejendommen, og på at gøre det til et skønt sted at være for os og dyrene. Vi valgte ejendommen for at bo i naturskønne omgivelser sammen med vores hunde og heste, med det "vilde dyreliv" omkring os, samt udsigt til grønne marker (og købte stedet før kraftvarmeværket blev opført). Nu kan vi hverken opholde os inde i huset eller være udendørs, uden at vi kigger på solfangere, der grundet kuperet terræn kan ses overalt - og udsigten vil hos os mange steder aldrig blive skjult af beplantning (som iøvrigt bestod af meget små planter). Solpanelerne giver kraftige refleksioner i solskin, og i overskyet vejr lyser de "kridhvidt" op - modsat andre naboer, har vi fået "bagsiderne" & "siderne" på panelerne som udsigt, dvs. tusindvis af skinnende alu-rammer. Lidt grotesk når private solcelleejere risikere at blive mødt med krav fra Silkeborg Kommune, om at aluprofiler/rammer skal være samme farve som panelerne (feks. sorte). Siden opførelsen af anlægget har vi ikke nydt at være ude i haven én eneste dag, uden at man tænker på solpaneler, og hvordan hele vores udsigt er blevet ødelagt - her efter 2 år er der absolut ingen reduktion mht. refleksionerne eller "alu-farven". På intet tidspunkt har nogen fra projektet (Forsyningen eller Arcon) kontaktet os med henblik på besøg - så man kunne vurdere hvordan vores stuehus, vinduer, have osv. lå i forhold til de kommende solpaneler. Vi har selvfølgelig til hensigt at gå videre med "sagen", men udover at skulle  gennemgå en del materiale, skrivelser mm., så har vi villet "dokumentere" dagligdagen over en længere periode, og ventet på at de var færdig med hele "byggeriet" (inkl. beplantning) - samt pt. ved vi ikke om vores situation bliver yderligere forværret med endnu flere solpaneler langs ejendommen. For det første kontakter vi kommunen for at høre hvad de har tænkt sig at gøre ved vores situation, samt  vi overvejer at kontakte pressen. Og ikke mindst må vi søge advokatbistand, såfremt det bliver nødvendigt - vi hverken kan eller vil leve med store gener pga. refleksioner og udsigten, vi er endt med at bo midt i et industrianlæg, vores ejendom og dagligdag er ødelagt, en omfartsvej gennem vores matrikel er pludselig fastlagt (beskrevet længere nede) etc. Det er visuel forurening på værst tænkelig måde, at Arcon Sunmark fremstiller deres solfangere med alurammer og alu bagsider, og noget vi personligt ikke leve med, når man fra morgen til aften kigger på tusindvis af solpaneler placeret i bakket terræn. Ejerne af de tvangs-eksproprierede ejendomme har heller ingen afklaring endnu, dvs. arealer/huse er stadig ikke "handlet", da de nægtede at acceptere Forsyningens købspriser - for os helt forståeligt og i øvrigt ét forløb som har været i aviser/tv utallige gange. Vi er dybt rystet over hvordan Silkeborg Kommune behandler borgerne og over hvilken projekter der godkendes - samt så chokeret over Silkeborg Forsyningens håndtering (der er foregået andre ting som jeg pt. ikke vil komme ind på her). Dog har Per Hvilshøj Christiansen været behagelig under forløbet, men har jo Mogens Lyhne og andre "over" ham. Det skal også nævnes at trods vores store skuffelse over Silkeborg Kommune, Udvalget, Byråd mm, så har Torsten Wagner Sand Christensen i det mindste været flink og hjælpsom - han er efterhånden den eneste vi stoler på. Udover at vi som nævnt er ulykkelige hver eneste dag, så er status hos os pt. at vi er nervøse mht. det eneste areal langs ejendommen, som er fri for solfangere - jorden og bygninger vil fremover være ejet af Silkeborg Forsyning, og vi aner intet om deres planer. Der er stadig uro omkring os, da der selv efter "Officiel Åbning" i januar 2017 var arbejdere i området. Arcon Sunmark skiftede "folie" på adskellige paneler, der manglede beplantninger, dyrehegn mm. Og selv her i starten af 2018 har der været Arcon medarbejdere, som tjekker alle "hætterne", det ligner de reparere ved rørene og der etableres grus-køreveje mm. Så vi er stadigvæk stressede og det giver et "gib" i én hver gang man hører en atv'er eller teleskoplæsser, man bekymrer sig over om de igen kører inde på vores arealer etc. Og jeg er stadig altid "på vagt" når hestene trækkes på fold, dvs. om de pludselig bliver bange for "unormale" lyde eller "ting" - de er desværre blevet så stressede og nervøse ude på foldene, at jeg snart ikke ved hvad vi skal stille op med dem.

KOMMUNENS PLANLAGTE VEJ, NU FASTLAGT HOS OS UDEN CHANCE FOR ÆNDRING
Udover at få et gigantisk solenergianlæg som nabo, har vi desværre siden 2010 også måttet leve med, at Silkeborg Kommune (i kommuneplanen) har "indtegnet" en stor omfartsvej + 2 cykelstier, tværs igennem vores jord - så ejendommen bliver delt, dvs. halvdelen af vores matrikel bliver adskilt fra stuehus/stald pga vejen. Det har fyldt utrolig meget i vores tanker lige siden og igennem alle årene har vi forsøgt at være løbende i dialog med vej-og trafik afdelingen (både med møder og telefonsamtaler). I 2014 bad vi og nogle naboer om endnu et møde med vej-og trafik. Der blev Lars og jeg bla. lovet at man ville undersøge flere linjeføringer der hvor vores jord krydses - jo længere væk fra stuehus og stald, og med mest mulig jord på den "rigtige" side af vejen, jo større var chancen for at vi og vores dyr fortsat kunne blive her. Man lovede at sætte en lille arbejdsgruppe til at kigge på hvad der eventuelt kunne lade sig gøre, vurdere terrænet, "kurver" mm.  - men man vendte aldrig tilbage med svar (hvilket også er tilfældet i andre sammenhæng). Og i forhold til nogle af mine bekymrede telefonopkald fra 2010 til 2015 har svarene bla. været "der er ikke noget nyt at fortælle, man har ikke arbejdet videre med vejprojektet". Og da jeg ringer i forbindelse med at vi pludselig opdager, at den værst tænkelige linjeføring nu indgår i "Kommuneplan 2013-2025", var svaret "du kan være helt rolig, det skal ikke ses som en nøjagtig placering eller at vejen er fastlagt". Gang på gang har vej-og trafik "beroliget" mig med at vi ikke skulle gå og bekymre os hver eneste dag, der gik med stor sandsynlighed rigtig mange år før omfartsvejen blev aktuel. Og til den tid kom det jo i høring, hvor vi ville få mulighed for indsigelse og for at komme til orde mht. placering i forhold til vores ejendom. Men linjeføringen blev i området hos os pludselig fastlagt af den nye lokalplan og det nu "omkringliggende" Solvarmeanlæg. For vores vedkommende endte det med netop den linjeføring som var vist i kommuneplanen og uden vi nogensinde blev kontaktet - endda på trods af at byrådet ved "endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 27" i deres notat vedr. indsigelser har "svaret" "Bemærkningerne om vejføringen af en fremtidig ny Sejling Hedevej og den manglende tilbagemelding om arbejdsgruppe, er overdraget til Vej- og trafiksektionen". Vi har fået vores ejendom ødelagt uden at omfartsvejen har været i en høringsperiode, og har ikke længere nogen chance for indflydelse eller ændringer mht. vejens placering på vores arealer - hele sagens forløb har gjort at vi har mistet al tiltro og respekt for vej-& trafik afdelingen. Silkeborg Kommune har i den grad fejlet i forhold til os, med hensyn til hvad der er "god forvaltningsskik" - og jeg sætter tillige spørgsmålstegn ved om alt er foregået helt korrekt (det skal i hvert fald undersøges nærmere).

NY HJEMMESIDE OM SOLVARMEANLÆGGET, FORLØBET OG VORES HISTORIE
Jeg arbejder på en ny hjemmeside (www.solvarmeanlaeg-silkeborg.dk) om solvarmeanlægget og hele forløbet, samt med billeder fra området og vores matrikel. Baggrunden for den er at fortælle vores side af historien (så kan det også fjernes fra min "hyggelige" hjemmeside). Medierne har skrevet så mange artikler om verdens største solvarmeanlæg, og det kan ikke beskrives hvor stødt og rasende man blev over at se overskrifter i stil med "rekordanlæg færdig på rekordtid", når man vidste arbejdstiderne ikke blev overholdt, de kørte ulovligt på "private arealer" (vi var ikke de eneste) for nemhedens skyld, for at spare tid etc. - og iøvrigt kan man slet ikke bruge sætningen færdig på rekordtid, anlægget var langt fra færdig på det tidspunkt. Eller "romantiske" overskrifter som "solfangeranlæg bugter sig i ...", - der er faktisk familier som bor og lever herude i området (klods op af anlægget), trafikanter som dagligt bruger vejene osv. Og netop placeringen gør at anlægget og refleksioner flere steder aldrig bliver skjult af beplantning. Hjemmesiden er også ment som "skræk og advarsel" om hvad man som ejere af landejendomme, kan risikere at blive udsat for af Silkeborg Kommune. Solenergianlæg skal normalt som udgangspunkt placeres i tilknytning til by/erhvervsområder og ikke i det "åbne land". Der skulle have været stillet flere krav bla. på det visuelle område, man burde have haft én bedre dialog med de berørte, vi og de nærmeste naboer har fået fastlagt omfartsvejen mm. I det hele taget skal andre borgere vide hvor "let" man åbenbart tager på tingene i Silkeborg Kommune (inklusiv manglende tilbagemeldinger og svar, kommende høringsperioder bliver værdiløse osv.). Mht. solenergianlæg helt generelt, så jeg håber at kommuner fremover siger nej til at placere dem i et så bakket terræn. Jeg vil gerne slå fast at vi på ingen måde er imod "grøn energi", men der skal strammes op i forhold til lodsejere som afgiver arealer/huse, naboer til anlæggene, de skal placeres ordentlig mm. Og så mangler der i høj grad lovgivning på området mht. værditab på ejendomme og store daglige gener (negativ visuel påvirkning er for os lige så frygtelig at leve med, som feks. støj påvirkning) og med statens målsætning for vedvarende energi vil der i fremtiden blive opført mange store anlæg. Med hjemmesiden vil jeg desuden gerne give andre mulighed for at bruge billederne feks. i høringsperioder. Man må også gerne benytte billederne nedenunder, blot man lige giver os en besked - jeg kan kontaktes via ml-arab@mail.dk eller på telefon 86 85 56 01 (jeg besvarer også gerne spørgsmål).

Slutteligt vil jeg nævne at på menuen "Om Os" er der en masse stemningsbilleder af vores landsted, dyrelivet og omgivelserne. Jeg tror det giver en god fornemmelse af hvor meget ejendommen betyder for os, og af hvor dejligt et sted vi havde fået efter 25 år. Det er stadig helt ubegribeligt at vores udsigt, når man er i stuen, står i køkkenet etc. nu inkludere skinnende solfangere - hvor det tidligere var hyggeligt at kigge ud på hestene der græssede, med korn-eller rapsmark i baggrunden. Samt at vi ikke længere kan nyde at være ude på terrassen i vores skønne have. Vi elskede at opholde os der, lige fra det helt tidlige forår - og kunne sidde i timevis med en kop kaffe, mens man nød synet af hundene og hønsene der hyggede sig, kiggede på havens mange fugle osv. Året rundt og flere gange dagligt, bruger vi vores marker (og tidligere naboernes når de lå i brak) til at gå ture med hundene og aktivere dem, ofte medbringende kikkert og kamera - og det er en underdrivelse at sige det ikke er nogen fornøjelse mere.

BILLEDER AF VORES UDSIGT, REFLEKSIONER MM.
MED UNDTAGELSE AF FØRSTE BILLEDE, SOM ER FOTOGRAFERET "UDEFRA" OG IND MOD VORES STUEHUS, SÅ ER ALLE DE EFTERFØLGENDE FOTOS TAGET INDE FRA VORES MATRIKEL (DVS. FRA VINDUER, HAVE, TERRASSE, OG MARKER).
VORES HESTEFOLDE ER PLACERET SÅ DE LIGGER HELT OP AF STUEHUS OG HAVE, SÅ ALLE FOTOS SOM INKLUDERER HESTE ELLER HESTEHEGN, VISER OMRÅDER VI HAR UDSIGT TIL FRA STUEHUS VINDUER, SAMT FRA HAVE/TERRASSE
JEG HÅBER BILLEDERNE GIVER EN LILLE IDE OM HVOR FORFÆRDELIG REFLEKSIONERNE ER FRA ARCON-SUNMARK SOLPANELER, SAMT HVORDAN UDSIGT MM. NU ER ØDELAGT AF SILKEBORG FORSYNINGENS STORE SOLENERGIANLÆG


DE FØLGENDE FOTOS ER TAGET "UDEFRA" OG IND MOD VORES EJENDOM,

DVS. DET ER VORES STUEHUS OG HAVE - ELLER MARKER/SKEL I BAGGRUNDEN.


ET KORT/BILLEDE, DER BÅDE VISER HVORDAN VORES EJENDOM ER OMKRANSET AF AREALER, SOM ER ENDT MED AT VÆRE EJET AF SILKEBORG FORSYNING (HVOR DER NU ER OPSAT SOLPANELER PÅ DET MESTE AF AREALERNE) - SAMT SILKEBORG KOMMUNE'S PLANER OM EN STOR OMFARTSVEJ MED 2 CYKELSTIER, TVÆRS IGENNEM VORES EJENDOM.

 

KLIK HER FOR AT SE ENKELTE "FØR OG EFTER" COLLAGER, I FORHOLD TIL SOLVARMEANLÆGGET.

 


2016

Seneste Opdateringer i 2016:
September: Hele stalden ombygget, ny garage mm. August: Diva "Bedst i Racen" mm. Maj: Diva ny Dansk Klub Champion. Maj: Succesfuld dobbelt udstilling i Høng. Maj: Korthåret Collies på Livsstilsmessen Rosenholm Slot. April: Desværre ingen hvalpe i denne omgang. Marts: Diva parret med en skøn Engelsk Hanhund. Februar: Internationale DKK udstilling i Fredericia. Januar: Lars har muret et nyt hundebadekar. Januar: Clingstone's Ace Of Spades har gennemgået røngten på hofter og albuer med top resultat. Januar: Ace 1 års fødselsdag

SEPTEMBER 2016

NY GARAGE OG "NY-OMBYGGET" HESTESTALD

Vupti - så blev hele hestestalden lige ombygget og "re-designet"☺ Det kan ikke siges ofte nok, jeg er simpelthen så heldig at have en husbond som er super dygtig og som altid er så flittig med forskellige projekter (Lars har efterhånden "arbejdet" uafbrudt på ejendommen i snart 25 år). Helt vupti var det nu ikke, hele vores sommerferie og efterfølgende utallige weekender blev brugt på projektet, men det blev også et rigtig flot resultat. Da vi som nævnt tidligere (grundet helbredsmæssige årsager) desværre måtte reducere hesteantallet, stod flere af hesteboksene tomme - og udover at det føltes noget trist og tomt, så var det også lidt spild af plads. Derfor blev vi enige om at inddrage et par af boksene i den ene ende, så der kunne blive plads til en god garage til bilen. Der blev ombygget på den måde at 2 bokse blev nedlagt og der blev muret en helt ny mur op fra gulv til loft, så den dermed adskiller hestestald og garage. Vi har nu fået fin plads til bil og faktisk også til havetraktor mm - og så er der stadig 3 hestebokse i "almindelig" størrelse, samt 2 store bokse (store nok til at kunne bruges både til foling, 2 føl sammen osv., men Stini har fået den ene så hun har mere end rigelig plads☺). Lige for tiden bruger vi kun 2 af boksene, men de resterende bliver pt. brugt til opbevaring af halm, hø og staldredskaber. Det blev et stort og tidskrævende arbejde, både med nedbrydning, mure den store væg op, et par af boksene skulle laves lidt om mht. skillevæggene. Der skulle repareres på nogle af de flotte "søjler" Lars oprindeligt havde muret ved boksfronterne og på flere af væggene osv. I staldafsnittet bestod det efterfølgende arbejde af højtryksrensing, derefter skulle alt males (vægge, bokslåger mm), og Lars lavede en flot ny "stalddør" ud til gårdspladsen. I garagen var der ligeledes en del vægge som lige skulle pudses op igen og reparationerne efter nedbrydningen. Den oprindelige store stalddør i den ende af stalden skulle fjernes og åbningen gøres endnu større så bil mm. kunne køre igennem - og til slut blev der også malet i den nu nye garage afdeling. Det er så dejligt at få god plads til bilen og få udnyttet staldbygningen bedre. Samt ikke mindst er stalden blevet sådan en hyggelig lille vinkel-stald, hvor alt igen ser helt nyt ud (vi havde jo en flot stald i forvejen, men nu er det hele "frisket" lidt op).

 

AUGUST 2016

DKK NATIONAL UDSTILLING VAMDRUP
TÖRNSKOGENS BVLGARI FEMME "BEDST I RACEN"

Den 20. August deltog vi på DKK's NationaleUdstilling i Vamdrup med Diva og Ace. Dommeren denne gang var Gert Christensen - en meget anerkendt allround dommer, som sidder i DKK's eksteriørudvalg og igennem mange år selv har opdrættet Belgiske Hyrdehunde. Man kan ikke sige at vejr guderne var med os, så vi var virkelig glade for at vi tidligere på året havde købt et dejligt stort udstillingstelt - dermed kunne både vi, hundene og al vores grej opholde os i tørvejr ☺ Diva gjorde det igen fantastisk, hun deltog i Champion Tæve klassen og fik følgende resultat: Excellent, CK, Bedste Tæve og "Bedst i Racen" og med en super flot kritik. Ace opnåede endnu éng gang den højeste kvalitetsgrad, dvs. "Excellent" og med en flot kritik - han fik desværre ingen CK, men dommeren sagde at det skyldtes ene og alene at han manglede at "stabilisere" sig lidt mere grundet hans unge alder. Ace opførte og viste sig rigtig fint på dagen - vi har jo ellers tidligere oplevet, at der var en smule lømmelstreger og badutspring under fremvisningerne (man er vel en teenagedreng☺)

 

 

MAJ 2016

NY DANSK KLUB CHAMPION
DKCH KLBCH TÖRNSKOGENS BVLGARI FEMME "DIVA"

I forbindelse med DCK's Dobbelt Udstilling i Høng opnåede Diva hendes sidste Klub Certifikat og hun er nu, udover at være "Dansk Champion", også "Dansk Klub Champion". Vi er så glade for at hun nåede at opnå denne titel, før hun senere på året forhåbentlig bliver drægtig med et skønt kuld Korthåret Collie hvalpe, så der dermed kunne tilføjes en Champion titel mere på deres stamtavler ☺ Diva har generelt haft super flotte resultater i Udstillingsringen og vi er utrolig stolte over at hun aldrig i hele hendes "karriere", har været fremvist uden at opnå præmieringsgraden "Excellent", som er den højeste kvalitetsgrad man få tildelt i forhold til race standarden. Med udstillingerne i Høng har Diva nu været udstillet 13 gange som junior og voksen, med bla. følgende resultater:
13 x Excellent - 11 x CK - 3 x Certifikat - 4 x Klub Certifikat - 6 x "Bedst i Racen - 1 x "Bedst i Modsat Køn"

 

MAJ 2016

DANSK COLLIE KLUB - DOBBELT CERTIFIKAT UDSTILLING I HØNG
TÖRNSKOGENS BVLGARI FEMME "DIVA" - "BEDST I RACEN" & "BEDST I MODSAT KØN"

Den 29. Maj deltog vi på Dansk Collie Klub's dobbelt udstilling i Høng, dvs. 2 udstillinger på én dag med 2 forskellige udenlandske dommere - Diva og Ace var tilmeldt begge udstillinger og Lolly grundet alder kun den ene. Vi havde en helt fantastisk dag med det skønneste vejr og det var en fornøjelse at tilbringe dagen sammen med Vibeke og Spock (korthåret collie han som jeg i sin tid hjalp med at finde i Norge). Vi fik tillige et rigtig hyggelig besøg af én af vores fremtidige hvalpekøbere. Diva vandt titlen "Bedst i Racen" på første udstilling, og på den anden udstilling vandt hun "Bedste Tæve" og "Bedst i Modsat Køn". Hun opnåede samtidig det sidste Klub Certifikat og er nu også indehaver at titlen "Dansk Klub Champion". Lolly opnåede endnu én gang at få tildelt Excellent + CK, samt blev Bedste Tæve 2 og fik en utrolig fin kritik - super flot i en alder af 12 år. Det var Lolly's sidste udstilling, så det var lidt vemodigt at gå i ringen med hende. Vi havde valgt denne udstilling som "finale" for en flot lang karriere, da Lolly i pausen skulle æres både for at blive "Årets Korthåret Collie 2015 nr. 2", samt for hendes titel som "Dansk Veteran Klub Champion". Ace fik også rigtig fine resultater og opnåede på begge udstillinger kvalitetsgraden Excellent - på den ene blev han tillige tildelt CK, Klub Certifikat og Res. Cert.. Resultaterne glædede os meget, især fordi vi stadig kæmper lidt med at forbedre Ace's muskler, og ligeledes mangler bevægelserne at blive stabiliseret lidt mere (han er stadig ret "løs" og teenageagtig, med nogle meget lange ben) ☺. Så alt i alt en fantastisk og rigtig hyggelig dag - dog har jeg sjældent været så stresset på en udstillingsdag, 2 udstillinger nærmest uden pause og jeg var selv i ringen med alle 3 ☺ Den skønne Spock (Perfect Image Batteries Notrequired) blev iøvrigt henholdsvis "Bedst i Modsat Køn" og "Bedst i Racen" på de 2 udstillinger og mangler nu kun at passere 2 års aldergrænsen for at blive Dansk Champion.

Samlet resultat for dagen

1. Udstilling -dommer: Edith Soltesz, Østrig
Clingstone's Ace Of Spades - Mellemklasse han: Excellent
Törnskogens Bvlgari Femme - Champion klasse: Excellent, CK, Bedste Tæve, Klub Certifikat, Bedst i Racen, Best in Show 2
Pinehillside's Lovely Blues - Veteran klasse: Excellent, CK, Bedste Tæve 2

2. Udstilling - Dommer: Ulla Bergh-Persson, Sverige
Clingstone's Ace Of Spades - Mellemklasse: Excellent, CK, Bedste Han 2, Res.Cert, Klub Certifikat
Törnskogens Bvlgari Femme - Champion Klasse: Excellent, CK, Bedste Tæve, Bedst i Modsat Køn

 

MAJ 2016

DANSK COLLIE KLUB - LIVSSTILSMESSE PÅ ROSENHOLM SLOT

Den 7. Maj deltog Dansk Collie Klub på den store Livsstilsmesse på Rosenholm Slot, da der samtidig med messen var arrangeret "Hundedage" (konkurrencer, opvisninger, race parader osv). Det var en super hyggelig dag og vi havde det skønneste vejr. Selve messen var som sagt indenfor kategorien "Livsstil" så der var noget for enhver smag, lige fra butikker med føde-& drikkevarer til blomster, kunst, møbler, biler osv. Dansk Collie Klub var blevet inviteret til at lave en Race Parade, så de besøgende kunne høre lidt mere om collien, samt ikke mindst møde dem i virkeligheden - vi var der for at repræsentere Korthåret Collie med Diva og Ace. Begge fik stor opmærksomhed og der kom rigtig mange mennesker hen til os for at stille spørgsmål, fordi de syntes at racen var utrolig smuk og fordi de ikke anede at collie også findes i korthåret variant.

 

APRIL 2016

DESVÆRRE INGEN HVALPE I DENNE OMGANG - VI FORSØGER IGEN TIL OKTOBER

Diva har været til scanning og venter desværre ikke hvalpe - hvilket vi er ubeskrivelig kede af, fordi på trods af de lidt "dårlige odds" (beskrevet i den tidligere opdatering), så troede vi faktisk at det lykkedes at få hende drægtig, da Diva  har haft store ændringer i udseende, adfærd og mht. fodring. Udover at vi selv havde glædet os så meget til forhåbentlig at kunne beholde en tævehvalp efter Charlie og Diva, så er vi mindst lige så kede af det for alle dem som havde "reserveret" hvalp. Flere af de kommende hvalpekøbere har ventet rigtig længe på at få en hvalp efter Diva - så det var frygtelig trist at skulle overbringe dem "nyheden". Nu skal vi lige sunde os lidt - hele forløbet har været noget af en følelsesmæssig rutsjetur, plus man skal forliges med tanken om en lang "ventetid" igen  og ikke mindst koster hvert "forsøg" rigtig mange penge (parring, dyrlæge regninger i 2 lande, kurer tjeneste osv.). Men så er det ellers "op i sadlen igen" med planlægning og forberedelser inden Diva's næste løbetid, som forventes at komme i oktober måned.

 

MARTS 2016

TÖRNSKOGENS BVLGARI FEMME PARRET MED ÉN SKØN ENGELSK HANHUND

Vi krydser alt hvad krydses kan for at vores skønne pige - DK Champion Törnskogens Bvlgari Femme "Diva" får et super fint kuld Korthåret Collie hvalpe ca. 1 maj. Faren til det evt. kommende kuld er UK Champion Foxearth Frappuccino "Charlie" som ejes af Bev White i England. Vi er Bev dybt taknemmelige for at vi måtte bruge Charlie på Diva, og for at hun stod klar hver morgen i dagevis for hurtigt at kunne køre Charlie til "tapning", så der kunne fremstilles kølesæd i samme øjeblik som Diva var "optimal". Charlie er en flot "maskulin" hanhund med et smukt udtryksfuldt hoved. Han er utroligt "korrekt" og meget velbygget med  god overlinie og vinkler, samt særdeles gode bevægelser - og så har han et dejligt temperament. Charlie har alle de kvaliteter jeg ønsker af en hanhund - og ikke mindst er han ud af netop de linier jeg så gerne har villet kombinere med Diva's, med henblik på at beholde én tæve til fremtidig avl - dens stamtavle vil bla. passe super med vores egen unge hanhund Ace. Der kan ses flere billeder af Charlie på menuen "Hvalpe".

Desværre rendte vi i problemer med fragten af kølesæden - der opstod store forsinkelser i England, hvilket gjorde at det først nåede frem efter 2 døgn, istedet for 1 dag - og vi kunne konstatere at sæden var af rigtig dårlig kvalitet da vi inseminerede. Så ærgerligt når alt andet var forløbet perfekt og især da Charlie havde formået at "aflevere" super kvalitet både i motilitet og volume. Til gengæld var Diva's progesteron tal stadig perfekt i forhold til inseminering, og vores dygtige reproduktions specialist Kathrine Kirchhoff sørgede for at Diva blev insemineret via video-endoskop direkte i livmoderen, så vi håber stadig at der er en god chance for at Diva bliver drægtig og ellers må vi gøre et nyt forsøg når hun går i løbetid igen til Oktober 2016.

 

FEBRUAR 2016

INTERNATIONAL DKK UDSTILLING FREDERICIA - CLINGSTONE'S ACE OF SPADES

Den 14. februar var vi på DKK's Internationale Udstilling i Fredericia. Denne gang havde vi kun tilmeldt Ace, da vi var i tvivl om hvorvidt Diva ville være tæt på en løbetid. Vi havde en super fin dag, både i godt selskab med andre "Collie folk" og med de mange "besøgende" som ville hilse på Ace og ikke mindst høre mere om racen. Ace opførte sig eksemplarisk, især når man tænker på at han jo er i "teenage-lømmel alderen" - han viste sig pænt inde i ringen og nåede kun at lave et enkelt "Happy Jump" i de aller sidste meter før vi stoppede foran dommeren til "bedømmelse"☺.

Ace deltog i Junior klassen og denne gang var dommeren Roger Vanhoenacker fra Belgien. Én erfaren og helt sikker dygtig dommer, men også af den type som jeg måske syntes kunne have en lidt mere glad og udadvendt personlighed. Han var én af dem som nærmest ikke siger goddag til én og som ikke "hilser" på hundene (ikke et problem for mig og vores hunde - men for dem som evt. har én lidt utryg hund, bliver det ofte en ret dårlig oplevelse). Ace klarede sig rigtig godt og opnåede den højeste præmieringsgrad dvs. Excellent  og fik tillige én fin kritik af dommeren (good head, well proportioned, good strong body and bones, moves well etc). Så vi er meget tilfredse, især fordi Ace stadig mangler at udvikle sig lidt mere mht. bygning, muskler og "styrke", på grund af de skader han fik som hvalp. Hvilket har gjort at han desværre fik en helt anden opvækst end vores hvalpe normalt har. Det har kun været "tilladt" at give ham begrænset og kontrolleret motion, samtidig med at han voksede ekstremt meget i størrelsen - så vi har stadig et lille arbejde foran os på enkelte "områder".

 

JANUAR 2016

NYT HUNDEBADEKAR

Jeg er så glad og utrolig taknemmelig - Lars har brugt en del tid denne vinter på at  mure et forhøjet badekar til hundene. Vi "ommøblerede" lidt i vores lille baggang, og dermed blev der plads til at jeg fremover kan stå og vaske vovserne der. Jeg har jo desværre i mange år levet med daglig hovedpine og store led/gigtsmerter, hvoraf sidstnævnte kun går én vej og bliver forværret år for år (næsten alle mine led smerter, mine fingre er hævet/stive mm). Så det at skulle vaske hunde er én pine for mig, da jeg tidligere har vasket dem i vores eget badekar og måtte bøje mig ned i én rigtig dårlig arbejdsstilling - og helt galt går det når det er 3 hunde som skal vaskes samme dag, i forbindelse med at de skal på udstilling. Nu har Lars muret et dejligt forhøjet badekar, så når først de er løftet derop, kan jeg stå uden at skulle bukke mig ret meget, hvilket gør det knap så slemt. Samtidig gør Lars jo altid meget ud af tingene og er så dygtig, så det er også blevet utrolig flot - badekaret er muret op og med sorte mosaik fliser. Baggangen blev malet i en fin grå farve, vores gamle "arvede" kommode er nymalet i sort, og inden længe kommer der en ny mørkegrå yderdør i. Så selvom det var af praktiske årsager, er det tillige blevet et rigtig pænt rum (men sådan er det altid når Lars går i gang, der er ikke noget som er halvhjertet).

 

JANUAR 2016

CLINGSTONE'S ACE OF SPADES - FLOT HD & AD RØNTGEN RESULTAT

Ace har været ude hos Dyrlæge Dorte Jørgensen på Dyrlægehuset i Skanderborg for at blive røntgen fotograferet mht. hofte- & albue status, som en sidste del af hans Avlsgodkendelse i Dansk Kennel Klub. Det er en klinik vi har brugt i mange år - og udover at de er utrolig dygtige, så har de også et rigtig godt røntgen apparat. Resultatet er nu kommet og jeg er simpelthen så ovenud lykkelig og lettet - det officielle "diagnose kort" fra DKK blev, at Ace har flotte A-hofter og hans albuer blev vurderet til 0 - dvs. begge undersøgelser med det absolut bedste sundhedsresultat man kan opnå. Det burde måske ikke være én stor ting for os, da Korthåret Collies generelt har gode hofter og albuer, og især da Ace's familie har særdeles god status. Men som tidligere nævnt så pådrog Ace sig en ret alvorlig skade på forben og skulder/ryg som lille hvalp og måtte tilbringe  meget tid i hvalpegård, mange måneder med begrænset motion osv. Så jeg har faktisk været rigtig nervøs for hvordan hans sundhedsstatus ville blive, når det blev tid til "officielle" røntgen billeder - måske han på nogle tidspunkter havde fejl-belastet kroppen og dermed ville få dårligere resultater end det vi havde forventet på baggrund af hans familie og racen. Allerede da vi importerede Ace planlagde jeg at der også skulle være én "officiel" status på hans albuer, på trods af at det ikke i Danmark er en del af restriktionerne for at blive Avlsgodkendt. Men efter hans skade blev jeg meget i tvivl om hvorvidt det stadig var en god ide - ikke specielt morsomt at stå med knap så gode resultater pga. en skade, på en kommende Avlshund, når der ikke én gang er et "krav" for vores race. Og når først undersøgelsesattesten er bestilt hos DKK, så er der ingen vej tilbage - resultatet bliver "officielt" skrevet ind på hundens stamtavle (også selvom at Korthåret Collies ikke behøver have en albue status). Men jeg besluttede at gøre som vi altid havde planlagt og hvor var det da en super god beslutning. Så nu er Ace helt færdige med alle de helbredsundersøgelser der kræves for racen, da han allerede var øjenundersøgt som hvalp inden køb. Og vi har endda ladet Ace gennemgå flere sundhedsundersøgelser end der krav om, både mht. at røntgen fotografere albuer og ikke mindst har vi fået lavet flere genetiske dna tests på ham. Den endelige helbredsstatus på Ace er blevet: HD: A/A, AD: 0/0, Øjne: Fri for øjensygdomme. DNA tests: CEA: non-carrier, DM: N/DM, MDR1: -/-

 

JANUAR 2016

CLINGSTONE'S ACE OF SPADES - 1 ÅRS FØDSELSDAG ☺

Den 4. Januar fejrede vores søde Korthåret Collie dreng Ace 1 års fødselsdag. Jeg kan slet ikke forstå så hurtigt tiden er gået - syntes det kun er kort tid siden han ankom fra Finland. Ace udvikler sig fortsat fantastisk og er blevet én stor og utrolig flot hanhund. Han minder mere og mere om hans far World Winner Natalain River Dance "Darsy" - som er en forholdsvis kraftig og muskuløs Collie med særdeles god bygning og fine bevægelser. Og fra hans mor Multi Champion Clingstone's Forecasted har Ace arvet den søde milde udtryk der ofte kendetegner Clingstone hundene. Det er stadig lidt uvirkeligt for mig at det lykkedes at få en søn efter Darsy og jeg er så glad for at den hvalp vi "udvalgte" i kuldet, har udviklet sig som forventet og ser ud til at komme til at ligne Darsy meget - nøjagtig som vi håbede. Men Ace's første år har også været lidt af en rutsjebanetur, på grund af hans "skade" med skulder og forben - det blev til mange måneders ro og begrænset motion. Utrolig svært for sådan en lille hvalp, at den ikke har mulighed for at komme af med al "energien" - og det gjorde samtidig at han ikke kunne komme af sted til hvalpe- og unghundetræning, samt ikke kunne lege så meget med de andre hunde. Heldigvis var Ace allerede helt fra "baby alderen" én rigtig udadvendt hvalp med stærk psyke, og da vi samtidig hele tiden sørgede for at tage små ture ud til seværdigheder, hvor der var mange mennesker, hunde osv. er han trods "modgangen" under opvæksten, alligevel blevet en skøn, glad og meget stabil unghund. Det har selvfølgelig i perioder givet lidt problemer mht. at bevare muskler på ham - og især fordi han voksede så hurtigt, gav det også udfordringer i forhold til udviklingen af "balance" og muskulatur på de lange teenage ben. Men jeg har sørget for at genoptræne ham hver eneste dag, med utallige små gåture i forskellige miljøer, aktivering med spor-søgning (så "hovedet" også blev brugt) osv. Og i slutfasen af forløbet har vi haft stor hjælp fra Christian Hembo (Magtor), for at være sikker på at Ace brugte hele kroppen "korrekt" og fik løsnet op for de "spændinger" der jo unægteligt vil opstå, når man ikke har kunnet bevæge sig og motionere optimalt. Nu glæder vi os til at se hvad hans næste år bringer, glæder os over at vi de sidste mange måneder har kunnet give Ace én normal dagligdag med masser af leg, lange gå-& aktiveringsture, vi har været til "Ring Træning" etc. og vi ser frem til at han skal deltage i en del udstillinger i det kommende år.