NYHEDER

**2015**  **2014**  **2013**  **2012-2011**  **2010-2009**  **2008-2007**  **2006-2005**


2018

VORES DAGLIGDAG ØDELAGT AF SILKEBORG FORSYNING'S OG ARCON SUNMARK'S
OPFØRELSE AF VERDENS STØRSTE SOLENERGIANLÆG, SOM NU "OMKRANSER" EN
STOR DEL AF EJENDOMMEN. ET FRYGTELIGT FORLØB - OG VI KAN IKKE HOLDE UD
AT BO HER LÆNGERE. KOMMUNEN HAR TILLIGE SIDEN 2010 "INDTEGNET" EN STOR
OMFARTSVEJ TVÆRS GENNEM EJENDOMMEN, DER NU PGA. SOLVARMEANLÆGET ER
FASTLAGT. LANG BERETNING, SOM JEG HAR FORSØGT AT FORKORTE BEDST MULIGT


BILLEDER AF SOLPANELER, UDSIGT MM. KAN SES NEDENUNDER VORES HISTORIE
(på menuen "Om Os" kan man få et indtryk af vores dejlige ejendom, via fotos nederst på siden)

ARCON-SUNMARK: ULOVLIG KØRSEL, MANGLENDE OVERHOLDELSE AF ARBEJDSTIDER OG LOKALPLAN MM
Jeg har desværre ikke haft overskud til at opdatere "Nyheder" ret meget de sidste 2 år. Vi står midt i den sværeste periode af vores liv, da dagligdagen på det dejlige landsted vi har ejet i over 25 år, er blevet ødelagt af verdens største solvarmeanlæg - som nu er placeret helt op til skel og så det omkranser en stor del af ejendommen. Selve opførelsen af anlægget blev en frygtelig periode, hvor vi har haft store problemer med Silkeborg Forsyning og Arcon Sunmark. Deres ”arbejdstegning” indeholdt både fejl (en del af solanlægsområdet gik helt ud på vejen), og vi fik pludselig solpaneler meget længere oppe foran stuehuset end forventet, så vi nu har udsigt til dem fra stue, værelser og køkken. Et panelområde som ikke var med på vvm'ens visuelle fotos, det var sågar ikke inkluderet på den ”Info-Plakat” man havde ophængt på ”byggepladsen". Der var ulovlig kørsel tværs igennem vores jord utallige gange, vores opsætning af hegnstråd og advarsler om politianmeldelser var nytteløse - samt ét af forsøgene på at forhindre det, endte med at Lars blev omringet og truet af Arcon Sunmark's "spanske sjak". Vi har oplevet brudte aftaler og decideret løgne, samt levet i månedsvis i uro/larm - i lange perioder endda med ulovlige arbejdstider, dvs. udenfor lokalplanens godkendte tidsrum. Arcon Sunmark havde ansøgt om dispensation, kommunen stillede krav om støjberegninger, det skulle i nabohøring mm - så trak de bare ansøgningen tilbage, og udvidede arbejdstiden alligevel. Der var (er) mangelfuld beplantning omkring anlægget i forhold til lokalplanen (og pladsmangel i området foran stuehuset, trods vores advarsler herom, allerede inden de satte første solfanger). Naturen herude har både under og efter projektet, været efterladt med et svineri af affald (plast, metal, pallerammer, træstykker med søm, bøtter mm), samt der var ikke opstillet toilet ude i arbejdsområdet, så vi havde afføring, papir, underbukser mm. inde på vores marker (hvor vi går ture med hundene). Vi er så chokeret over at man i forbindelse med et "grønt projekt" har så lidt respekt for naturen og dyrelivet, der er hundredvis af pvc -brønde som ikke er forsvarligt afdækket i forhold til områdets små og store dyr, samt  "den lille skov" og gammelt læhegnsbeplantning er fjernet, man har drænet den lille mose helt væk etc. Jeg gik i hele virvaret fra morgen til aften, og var så stresset at det ikke kan beskrives - vi vidste aldrig hvornår de kørte inde på vores arealer, eller om der pludselig var larm/uro i et område man ikke forventede pågældende dag (noget som jo også i høj grad påvirkede vores dyr ). Jeg kan næsten ikke tælle til det antal gange, at jeg har været nødsaget til at kontakte Arcon Sunmark, Silkeborg Forsyning eller Kommunen vedrørende problemer. Vi har sørget for at dokumentere en masse undervejs, både skriftligt og billeder - ligesom vi, via aktindsigt, har en stor del af Silkeborg Forsyningens og Arcon Sunmarks mail korrespondance med Kommunen.

VORES DAGLIGDAG OG EJENDOM EFTER SOLVARMEANLÆGGET ER OPFØRT
Nu hvor anlægget er opført står vi tilbage med en landejendom, som vi slet ikke kan holde ud at bo på længere. Vores landsted betyder ubeskriveligt meget, så vi er fuldstændig slået ud og er kede af det fra vi står op til vi går i seng (jeg græder næsten hver eneste dag og der er mange søvnløse nætter). Vi har brugt alle ferier og weekender de sidste 25 år på renovering og vedligeholdelse af ejendommen, og på at gøre det til et skønt sted at være for os og dyrene - ejendommen blev i sin tid valgt for at bo i naturskønne omgivelser sammen med vores heste og hunde, med det " vilde dyreliv" omkring os og udsigt til grønne marker, træer osv. (og blev i øvrigt købt før der blev opført kraftvarmeværk tæt på Sejling Hede). Nu kan vi hverken opholde os inde i huset eller være udendørs, uden at vi kigger på solfangere, der grundet det bakkede terræn kan ses overalt - og udsigten vil hos os mange steder aldrig blive skjult af beplantning. Solpanelerne giver kraftige refleksioner i solskin, og i overskyet vejr lyser de "kridhvidt" op - modsat andre naboer, har vi har nemlig fået siderne & bagsiderne på panelerne som udsigt, dvs. tusindvis af skinnende alu-rammer. Hvilket er helt grotesk når private solcelleejere risikere, at blive mødt med krav fra Silkeborg Kommune, om at aluprofilerne/rammerne skal have samme farve som selve panelerne (feks. sorte). Siden opførelsen af solanlægget har vi ikke nydt én eneste dag på terrassen og i haven - og efter 1½-2 år er der absolut  ingen reduktion mht. refleksionerne eller "alu-farven" på panelerne. Når jeg er kommet lidt mere ovenpå, så bliver vores "dokumentation" og alle billederne overdraget til advokat, samt vi kontakter kommunen for at høre hvad de kan gøre ved vores situation - og ikke mindst har vi tænkt os at kontakte pressen. Ejerne af de tvangs-eksproprierede ejendomme har i øvrigt  heller ingen "afklaring", dvs. arealer og huse er stadig ikke handlet færdig, da de ikke ville acceptere Forsyningens  købspriser (et forløb som har været i aviser og tv utallige gange). Vi er generelt dybt rystet over hvordan borgerne i kommunen bliver behandlet og hvilken projekter der godkendes - samt chokeret over håndteringen fra Silkeborg Forsyningens side (dog har Per Hvilshøj Christiansen været behagelig under forløbet, men er jo "bundet" af folk over ham). Det skal også nævnes at trods skuffelsen over Silkeborg Kommune, Udvalget, Byråd mm, så har Torsten Wagner Sand Christensen i det mindste været flink og hjælpsom. Udover at vi som nævnt er ulykkelige hver eneste dag, så er status pt. hos os at vi er nervøse mht. det eneste areal langs ejendommen, som er fri for solfangere - jorden og bygninger vil fremover være ejet af Silkeborg Forsyning, og vi kender pt. ikke deres planer. Vi lever stadig med uro omkring os, da der selv efter "Officiel Åbning" har der været en del "arbejdere" i området. Arcon Sunmark har været i gang med at skifte "folie" på et større antal paneler, der manglede beplantninger, dyrehegn mm. Og her i starten af 2018 virker det som om at anlægget ikke fungerer korrekt - der er Arcon medarbejdere næsten hver uge, som tjekker alle "hætterne" og det ligner de reparere ved rørene,  der etableres grus-køreveje mm. Så vi føler os stadigvæk stressede og  det giver et "gib" i én hver gang man hører en atv'er eller teleskoplæsser, man bekymrer sig over om der endnu én gang er køretøjer på vores arealer etc. - og jeg er stadig altid "på vagt" når hestene skal trækkes på fold (om de pludselig bliver bange for "unormale" lyde).

KOMMUNENS PLANLAGTE VEJ, NU FASTLAGT HOS OS UDEN CHANCE FOR ÆNDRING
Udover at få solvarmeanlægget som nærmeste nabo, har vi desværre de sidste 8 år også måttet leve med at Silkeborg Kommune ( i kommuneplanen) har "indtegnet" en stor omfartsvej + 2 cykelstier, tværs igennem vores jord - så ejendommen bliver delt i to. Det har fyldt utrolig meget i vores tanker lige siden - og igennem alle årene har vi forsøgt at være løbende i dialog med vej-og trafik afdelingen. Vi blev bla. i 2014 lovet at man ville undersøge flere linjeføringer, der hvor vores jord krydses - jo længere væk fra stuehus og stald, jo større var chancen for at vi og vores dyr fortsat kunne blive her, men man vendte aldrig tilbage med svar (hvilket også er tilfældet i andre sammenhæng). Gang på gang i de seneste 8 år har vej-og trafik "beroliget" mig med at jeg ikke skulle bekymre mig, der gik med stor sandsynlighed mange år før omfartsvejen blev aktuel, og til den tid ville vi få mulighed for at komme til orde mht. vejen i forhold til vores jord. Men linjeføringen blev i området hos os (med kommunens accept) fastlagt af det omkringliggende Solvarmeanlæg, og med netop den værst tænkelige linjeføring - alt sammen uden vi nogensinde blev kontaktet. Så nu er vores indsigelsesmuligheder og chancer for indflydelse på forhånd ødelagt - hele sagens forløb har gjort at vi har mistet al tiltro og respekt for vej-& trafik afdelingen. Silkeborg Kommune har i den  grad fejlet mht. hvad der er "god forvaltningsskik" i forhold til os - og jeg sætter tillige spørgsmålstegn ved om alt er foregået helt korrekt (det skal i hvert fald undersøges nærmere).

NY HJEMMESIDE OM SOLVARMEANLÆGGET, FORLØBET OG VORES HISTORIE
Jeg arbejder på en ny hjemmeside (www.solvarmeanlaeg-silkeborg.dk) om solvarmeanlægget og hele forløbet, samt med billeder fra området og vores matrikel. Baggrunden for hjemmesiden er at fortælle vores side af historien. Medierne har skrevet så mange artikler om verdens største solvarmeanlæg, og jeg har ikke ord for hvor dårligt tilpas vi blev over at se overskrifter som" solanlæg færdig på rekordtid", når arbejdstider ikke blev overholdt, man  kørte igen og igen ulovligt på "private arealer" for nemhedens skyld, for at spare tid etc. Eller "romantiske" overskrifter som "solanlæg bugter sig i ..." - der er faktisk familier som lever og bor herude (klods op af anlægget), trafikanter som dagligt bruger vejene osv. - og netop placeringen i så kuperet terræn, gør at solvarmeanlægget og refleksioner mange steder aldrig vil blive skjult af beplantning. Hjemmesiden er også ment som " skræk og advarsel" om hvad man som borger i Silkeborg Kommune kan blive udsat for (pt. har flere ejendomme i nabobyen problemer med placeringen af et stort biogasanlæg). Mht. solenergianlæg helt generelt, så jeg håber tillige at kommuner fremover siger nej til at placere dem i et så bakket terræn. Jeg vil gerne slå fast at vi på ingen måde er imod "grøn energi", men der skal strammes op i forhold til lodsejere som afgiver ejendomme/huse, naboer til anlæggene, de skal placeres ordentlig mm. Og så mangler der i høj grad lovgivning på området mht. værditab på ejendomme og store daglige gener (negativ visuel påvirkning er lige så frygtelig at leve med, som feks. støj påvirkning) og med statens målsætning for vedvarende energi vil der i fremtiden blive opført mange store anlæg. Med hjemmesiden vil jeg desuden gerne give andre mulighed for at bruge billederne feks. i høringsperioder, såfremt de bliver berørt af solvarmeanlæg ved deres hus/ejendom og mangler fotos af refleksioner, placering i bakket terræn mm. Man må også gerne benytte billederne nedenunder, blot man lige giver os en besked herom.

Slutteligt vil jeg nævne at på menuen "Om Os" er der en masse stemningsbilleder af vores landsted, dyrelivet og omgivelserne. Jeg tror det giver en god fornemmelse af hvor meget ejendommen har betydet for os, og af hvor dejligt et sted vi havde fået, efter at have brugt alle vores kræfter og al fritid de seneste 25 år.

BILLEDER SOM FORHÅBENTLIG GIVER EN LILLE IDE OM HVORDAN UDSIGT MM. ER ØDELAGT AF ARCON SUNMARK'S OG SILKEBORG FORSYNINGENS SOLENERGIANLÆG. VI SER PÅ SOLPANELER OVERALT, HAR STORE REFLEKSIONER OSV.

MED UNDTAGELSE AF FØRSTE BILLEDE, SOM ER FOTOGRAFERET "UDEFRA" OG IND MOD VORES STUEHUS, SÅ ER ALLE DE EFTERFØLGENDE FOTOS TAGET INDE FRA VORES MATRIKEL (DVS. FRA VINDUER, HAVE, TERRASSE, OG MARKER)


DE FØLGENDE 4 FOTOS ER TAGET "UDEFRA" OG IND MOD VORES EJENDOM,

DVS. DET ER VORES STUEHUS OG HAVE - ELLER MARKER/SKEL I BAGGRUNDEN.


ET KORT/BILLEDE, DER BÅDE VISER HVORDAN VORES EJENDOM ER OMKRANSET AF AREALER, SOM ER ENDT MED AT VÆRE EJET AF SILKEBORG FORSYNING (HVOR DER NU ER OPSAT SOLPANELER PÅ DET MESTE AF AREALERNE) - SAMT SILKEBORG KOMMUNE'S PLANER OM EN STOR OMFARTSVEJ MED 2 CYKELSTIER, TVÆRS IGENNEM VORES EJENDOM.

 

KLIK HER FOR AT SE ENKELTE "FØR OG EFTER" COLLAGER, I FORHOLD TIL SOLVARMEANLÆGGET.

 

2016

Seneste Opdateringer i 2016:
Maj: Diva ny Dansk Klub Champion. Maj: Succesfuld dobbelt udstilling i Høng. Maj: Korthåret Collies på Livsstilsmessen Rosenholm Slot. April: Desværre ingen hvalpe i denne omgang. Marts: Diva parret med en skøn Engelsk Hanhund. Februar: Internationale DKK udstilling i Fredericia. Januar: Clingstone's Ace Of Spades har gennemgået røngten på hofter og albuer med top resultat. Januar: Ace 1 års fødselsdag

MAJ 2016

NY DANSK KLUB CHAMPION
DKCH KLBCH TÖRNSKOGENS BVLGARI FEMME "DIVA"

I forbindelse med DCK's Dobbelt Udstilling i Høng opnåede Diva hendes sidste Klub Certifikat og hun er nu, udover at være "Dansk Champion", også "Dansk Klub Champion". Vi er så glade for at hun nåede at opnå denne titel, før hun senere på året forhåbentlig bliver drægtig med et skønt kuld Korthåret Collie hvalpe, så der dermed kunne tilføjes en Champion titel mere på deres stamtavler ☺ Diva har generelt haft super flotte resultater i Udstillingsringen og vi er utrolig stolte over at hun aldrig i hele hendes "karriere", har været fremvist uden at opnå præmieringsgraden "Excellent", som er den højeste kvalitetsgrad man få tildelt i forhold til race standarden. Med udstillingerne i Høng har Diva nu været udstillet 13 gange som junior og voksen, med bla. følgende resultater:
13 x Excellent - 11 x CK - 3 x Certifikat - 4 x Klub Certifikat - 6 x "Bedst i Racen - 1 x "Bedst i Modsat Køn"

 

MAJ 2016

DANSK COLLIE KLUB - DOBBELT CERTIFIKAT UDSTILLING I HØNG
TÖRNSKOGENS BVLGARI FEMME "DIVA" - "BEDST I RACEN" & "BEDST I MODSAT KØN"

Den 29. Maj deltog vi på Dansk Collie Klub's dobbelt udstilling i Høng, dvs. 2 udstillinger på én dag med 2 forskellige udenlandske dommere - Diva og Ace var tilmeldt begge udstillinger og Lolly grundet alder kun den ene. Vi havde en helt fantastisk dag med det skønneste vejr og det var en fornøjelse at tilbringe dagen sammen med Vibeke og Spock (korthåret collie han som jeg i sin tid hjalp med at finde i Norge). Vi fik tillige et rigtig hyggelig besøg af én af vores fremtidige hvalpekøbere. Diva vandt titlen "Bedst i Racen" på første udstilling, og på den anden udstilling vandt hun "Bedste Tæve" og "Bedst i Modsat Køn". Hun opnåede samtidig det sidste Klub Certifikat og er nu også indehaver at titlen "Dansk Klub Champion". Lolly opnåede endnu én gang at få tildelt Excellent + CK, samt blev Bedste Tæve 2 og fik en utrolig fin kritik - super flot i en alder af 12 år. Det var Lolly's sidste udstilling, så det var lidt vemodigt at gå i ringen med hende. Vi havde valgt denne udstilling som "finale" for en flot lang karriere, da Lolly i pausen skulle æres både for at blive "Årets Korthåret Collie 2015 nr. 2", samt for hendes titel som "Dansk Veteran Klub Champion". Ace fik også rigtig fine resultater og opnåede på begge udstillinger kvalitetsgraden Excellent - på den ene blev han tillige tildelt CK, Klub Certifikat og Res. Cert.. Resultaterne glædede os meget, især fordi vi stadig kæmper lidt med at forbedre Ace's muskler, og ligeledes mangler bevægelserne at blive stabiliseret lidt mere (han er stadig ret "løs" og teenageagtig, med nogle meget lange ben) ☺. Så alt i alt en fantastisk og rigtig hyggelig dag - dog har jeg sjældent været så stresset på en udstillingsdag, 2 udstillinger nærmest uden pause og jeg var selv i ringen med alle 3 ☺ Den skønne Spock (Perfect Image Batteries Notrequired) blev iøvrigt henholdsvis "Bedst i Modsat Køn" og "Bedst i Racen" på de 2 udstillinger og mangler nu kun at passere 2 års aldergrænsen for at blive Dansk Champion.

Samlet resultat for dagen

1. Udstilling -dommer: Edith Soltesz, Østrig
Clingstone's Ace Of Spades - Mellemklasse han: Excellent
Törnskogens Bvlgari Femme - Champion klasse: Excellent, CK, Bedste Tæve, Klub Certifikat, Bedst i Racen, Best in Show 2
Pinehillside's Lovely Blues - Veteran klasse: Excellent, CK, Bedste Tæve 2

2. Udstilling - Dommer: Ulla Bergh-Persson, Sverige
Clingstone's Ace Of Spades - Mellemklasse: Excellent, CK, Bedste Han 2, Res.Cert, Klub Certifikat
Törnskogens Bvlgari Femme - Champion Klasse: Excellent, CK, Bedste Tæve, Bedst i Modsat Køn

 

MAJ 2016

DANSK COLLIE KLUB - LIVSSTILSMESSE PÅ ROSENHOLM SLOT

Den 7. Maj deltog Dansk Collie Klub på den store Livsstilsmesse på Rosenholm Slot, da der samtidig med messen var arrangeret "Hundedage" (konkurrencer, opvisninger, race parader osv). Det var en super hyggelig dag og vi havde det skønneste vejr. Selve messen var som sagt indenfor kategorien "Livsstil" så der var noget for enhver smag, lige fra butikker med føde-& drikkevarer til blomster, kunst, møbler, biler osv. Dansk Collie Klub var blevet inviteret til at lave en Race Parade, så de besøgende kunne høre lidt mere om collien, samt ikke mindst møde dem i virkeligheden - vi var der for at repræsentere Korthåret Collie med Diva og Ace. Begge fik stor opmærksomhed og der kom rigtig mange mennesker hen til os for at stille spørgsmål, fordi de syntes at racen var utrolig smuk og fordi de ikke anede at collie også findes i korthåret variant.

 

APRIL 2016

DESVÆRRE INGEN HVALPE I DENNE OMGANG - VI FORSØGER IGEN TIL OKTOBER

Diva har været til scanning og venter desværre ikke hvalpe - hvilket vi er ubeskrivelig kede af, fordi på trods af de lidt "dårlige odds" (beskrevet i den tidligere opdatering), så troede vi faktisk at det lykkedes at få hende drægtig, da Diva  har haft store ændringer i udseende, adfærd og mht. fodring. Udover at vi selv havde glædet os så meget til forhåbentlig at kunne beholde en tævehvalp efter Charlie og Diva, så er vi mindst lige så kede af det for alle dem som havde "reserveret" hvalp. Flere af de kommende hvalpekøbere har ventet rigtig længe på at få en hvalp efter Diva - så det var frygtelig trist at skulle overbringe dem "nyheden". Nu skal vi lige sunde os lidt - hele forløbet har været noget af en følelsesmæssig rutsjetur, plus man skal forliges med tanken om en lang "ventetid" igen  og ikke mindst koster hvert "forsøg" rigtig mange penge (parring, dyrlæge regninger i 2 lande, kurer tjeneste osv.). Men så er det ellers "op i sadlen igen" med planlægning og forberedelser inden Diva's næste løbetid, som forventes at komme i oktober måned.

 

MARTS 2016

TÖRNSKOGENS BVLGARI FEMME PARRET MED ÉN SKØN ENGELSK HANHUND

Vi krydser alt hvad krydses kan for at vores skønne pige - DK Champion Törnskogens Bvlgari Femme "Diva" får et super fint kuld Korthåret Collie hvalpe ca. 1 maj. Faren til det evt. kommende kuld er UK Champion Foxearth Frappuccino "Charlie" som ejes af Bev White i England. Vi er Bev dybt taknemmelige for at vi måtte bruge Charlie på Diva, og for at hun stod klar hver morgen i dagevis for hurtigt at kunne køre Charlie til "tapning", så der kunne fremstilles kølesæd i samme øjeblik som Diva var "optimal". Charlie er en flot "maskulin" hanhund med et smukt udtryksfuldt hoved. Han er utroligt "korrekt" og meget velbygget med  god overlinie og vinkler, samt særdeles gode bevægelser - og så har han et dejligt temperament. Charlie har alle de kvaliteter jeg ønsker af en hanhund - og ikke mindst er han ud af netop de linier jeg så gerne har villet kombinere med Diva's, med henblik på at beholde én tæve til fremtidig avl - dens stamtavle vil bla. passe super med vores egen unge hanhund Ace. Der kan ses flere billeder af Charlie på menuen "Hvalpe".

Desværre rendte vi i problemer med fragten af kølesæden - der opstod store forsinkelser i England, hvilket gjorde at det først nåede frem efter 2 døgn, istedet for 1 dag - og vi kunne konstatere at sæden var af rigtig dårlig kvalitet da vi inseminerede. Så ærgerligt når alt andet var forløbet perfekt og især da Charlie havde formået at "aflevere" super kvalitet både i motilitet og volume. Til gengæld var Diva's progesteron tal stadig perfekt i forhold til inseminering, og vores dygtige reproduktions specialist Kathrine Kirchhoff sørgede for at Diva blev insemineret via video-endoskop direkte i livmoderen, så vi håber stadig at der er en god chance for at Diva bliver drægtig og ellers må vi gøre et nyt forsøg når hun går i løbetid igen til Oktober 2016.

 

FEBRUAR 2016

INTERNATIONAL DKK UDSTILLING FREDERICIA - CLINGSTONE'S ACE OF SPADES

Den 14. februar var vi på DKK's Internationale Udstilling i Fredericia. Denne gang havde vi kun tilmeldt Ace, da vi var i tvivl om hvorvidt Diva ville være tæt på en løbetid. Vi havde en super fin dag, både i godt selskab med andre "Collie folk" og med de mange "besøgende" som ville hilse på Ace og ikke mindst høre mere om racen. Ace opførte sig eksemplarisk, især når man tænker på at han jo er i "teenage-lømmel alderen" - han viste sig pænt inde i ringen og nåede kun at lave et enkelt "Happy Jump" i de aller sidste meter før vi stoppede foran dommeren til "bedømmelse"☺.

Ace deltog i Junior klassen og denne gang var dommeren Roger Vanhoenacker fra Belgien. Én erfaren og helt sikker dygtig dommer, men også af den type som jeg måske syntes kunne have en lidt mere glad og udadvendt personlighed. Han var én af dem som nærmest ikke siger goddag til én og som ikke "hilser" på hundene (ikke et problem for mig og vores hunde - men for dem som evt. har én lidt utryg hund, bliver det ofte en ret dårlig oplevelse). Ace klarede sig rigtig godt og opnåede den højeste præmieringsgrad dvs. Excellent  og fik tillige én fin kritik af dommeren (good head, well proportioned, good strong body and bones, moves well etc). Så vi er meget tilfredse, især fordi Ace stadig mangler at udvikle sig lidt mere mht. bygning, muskler og "styrke", på grund af de skader han fik som hvalp. Hvilket har gjort at han desværre fik en helt anden opvækst end vores hvalpe normalt har. Det har kun været "tilladt" at give ham begrænset og kontrolleret motion, samtidig med at han voksede ekstremt meget i størrelsen - så vi har stadig et lille arbejde foran os på enkelte "områder".

 

JANUAR 2016

CLINGSTONE'S ACE OF SPADES - FLOT HD & AD RØNTGEN RESULTAT

Ace har været ude hos Dyrlæge Dorte Jørgensen på Dyrlægehuset i Skanderborg for at blive røntgen fotograferet mht. hofte- & albue status, som en sidste del af hans Avlsgodkendelse i Dansk Kennel Klub. Det er en klinik vi har brugt i mange år - og udover at de er utrolig dygtige, så har de også et rigtig godt røntgen apparat. Resultatet er nu kommet og jeg er simpelthen så ovenud lykkelig og lettet - det officielle "diagnose kort" fra DKK blev, at Ace har flotte A-hofter og hans albuer blev vurderet til 0 - dvs. begge undersøgelser med det absolut bedste sundhedsresultat man kan opnå. Det burde måske ikke være én stor ting for os, da Korthåret Collies generelt har gode hofter og albuer, og især da Ace's familie har særdeles god status. Men som tidligere nævnt så pådrog Ace sig en ret alvorlig skade på forben og skulder/ryg som lille hvalp og måtte tilbringe  meget tid i hvalpegård, mange måneder med begrænset motion osv. Så jeg har faktisk været rigtig nervøs for hvordan hans sundhedsstatus ville blive, når det blev tid til "officielle" røntgen billeder - måske han på nogle tidspunkter havde fejl-belastet kroppen og dermed ville få dårligere resultater end det vi havde forventet på baggrund af hans familie og racen. Allerede da vi importerede Ace planlagde jeg at der også skulle være én "officiel" status på hans albuer, på trods af at det ikke i Danmark er en del af restriktionerne for at blive Avlsgodkendt. Men efter hans skade blev jeg meget i tvivl om hvorvidt det stadig var en god ide - ikke specielt morsomt at stå med knap så gode resultater pga. en skade, på en kommende Avlshund, når der ikke én gang er et "krav" for vores race. Og når først undersøgelsesattesten er bestilt hos DKK, så er der ingen vej tilbage - resultatet bliver "officielt" skrevet ind på hundens stamtavle (også selvom at Korthåret Collies ikke behøver have en albue status). Men jeg besluttede at gøre som vi altid havde planlagt og hvor var det da en super god beslutning. Så nu er Ace helt færdige med alle de helbredsundersøgelser der kræves for racen, da han allerede var øjenundersøgt som hvalp inden køb. Og vi har endda ladet Ace gennemgå flere sundhedsundersøgelser end der krav om, både mht. at røntgen fotografere albuer og ikke mindst har vi fået lavet flere genetiske dna tests på ham. Den endelige helbredsstatus på Ace er blevet: HD: A/A, AD: 0/0, Øjne: Fri for øjensygdomme. DNA tests: CEA: non-carrier, DM: N/DM, MDR1: -/-

 

JANUAR 2016

CLINGSTONE'S ACE OF SPADES - 1 ÅRS FØDSELSDAG ☺

Den 4. Januar fejrede vores søde Korthåret Collie dreng Ace 1 års fødselsdag. Jeg kan slet ikke forstå så hurtigt tiden er gået - syntes det kun er kort tid siden han ankom fra Finland. Ace udvikler sig fortsat fantastisk og er blevet én stor og utrolig flot hanhund. Han minder mere og mere om hans far World Winner Natalain River Dance "Darsy" - som er en forholdsvis kraftig og muskuløs Collie med særdeles god bygning og fine bevægelser. Og fra hans mor Multi Champion Clingstone's Forecasted har Ace arvet den søde milde udtryk der ofte kendetegner Clingstone hundene. Det er stadig lidt uvirkeligt for mig at det lykkedes at få en søn efter Darsy og jeg er så glad for at den hvalp vi "udvalgte" i kuldet, har udviklet sig som forventet og ser ud til at komme til at ligne Darsy meget - nøjagtig som vi håbede. Men Ace's første år har også været lidt af en rutsjebanetur, på grund af hans "skade" med skulder og forben - det blev til mange måneders ro og begrænset motion. Utrolig svært for sådan en lille hvalp, at den ikke har mulighed for at komme af med al "energien" - og det gjorde samtidig at han ikke kunne komme af sted til hvalpe- og unghundetræning, samt ikke kunne lege så meget med de andre hunde. Heldigvis var Ace allerede helt fra "baby alderen" én rigtig udadvendt hvalp med stærk psyke, og da vi samtidig hele tiden sørgede for at tage små ture ud til seværdigheder, hvor der var mange mennesker, hunde osv. er han trods "modgangen" under opvæksten, alligevel blevet en skøn, glad og meget stabil unghund. Det har selvfølgelig i perioder givet lidt problemer mht. at bevare muskler på ham - og især fordi han voksede så hurtigt, gav det også udfordringer i forhold til udviklingen af "balance" og muskulatur på de lange teenage ben. Men jeg har sørget for at genoptræne ham hver eneste dag, med utallige små gåture i forskellige miljøer, aktivering med spor-søgning (så "hovedet" også blev brugt) osv. Og i slutfasen af forløbet har vi haft stor hjælp fra Christian Hembo (Magtor), for at være sikker på at Ace brugte hele kroppen "korrekt" og fik løsnet op for de "spændinger" der jo unægteligt vil opstå, når man ikke har kunnet bevæge sig og motionere optimalt. Nu glæder vi os til at se hvad hans næste år bringer, glæder os over at vi de sidste mange måneder har kunnet give Ace én normal dagligdag med masser af leg, lange gå-& aktiveringsture, vi har været til "Ring Træning" etc. og vi ser frem til at han skal deltage i en del udstillinger i det kommende år.